CMX

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-23/01/2019
Giá tham chiếu 16,0
Giá mở cửa 176.947,4
Giá cao nhất 822.804,6
Giá thấp nhất 8.847,5
Giá đóng cửa 8.847,5
Khối lượng 280
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.847,5
 +8.831,5 (55.197,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/11/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 15.100  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,57
P/E cơ bản: 7,74
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 12,49
Hệ số beta: 0,51
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 13.221.234
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 58,17
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.500,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 10,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 9,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX44.236,9 +44.223,7 (335.028,3%) 2,88,8
HSX45,0 0,0 (0,0%) 8,94,7
HSX8.847,8 +8.812,2 (24.788,2%) 1,68,0
HSX159.252,5 +159.248,7 (4.136.329,1%) 2,38,5
HSX575.078,7 +575.051,1 (2.083.518,4%) 1,08,4
HSX212.336,7 +212.329,0 (2.739.728,6%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,7 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược