CMX

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-13/11/2018
Giá tham chiếu 15,0
Giá mở cửa 17.694,9
Giá cao nhất 796.262,6
Giá thấp nhất 8.847,5
Giá đóng cửa 8.847,5
Khối lượng 2.770
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.847,5
 +8.832,5 (58.883,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/11/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 15.100  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,57
P/E cơ bản: 7,74
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 12,49
Hệ số beta: 0,51
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 13.221.234
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 58,17
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.500,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 10,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 9,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX442.368,1 +442.355,2 (3.415.870,1%) 2,88,8
HSX35.389,9 +35.342,6 (74.641,1%) 8,94,7
HSX389.284,2 +389.247,3 (1.054.870,8%) 1,68,0
HSX5,0 0,0 (0,0%) 2,38,5
HSX539.689,3 +539.659,4 (1.807.904,3%) 1,08,4
HSX371.589,2 +371.578,6 (3.489.000,8%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược