HHS

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-13/11/2018
Giá tham chiếu 4,2
Giá mở cửa 813.957,2
Giá cao nhất 831.651,9
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 230.031,4
Khối lượng 5.930
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
230.031,4
 +230.027,2 (5.476.838,1%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/02/2012
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 35.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,19
P/E cơ bản: 10,02
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 15,49
Hệ số beta: 0,05
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 22.499.981
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 720,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX5,3 0,0 (0,0%) 0,126,6
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) -5,6-0,2
HSX35.389,6 +35.373,9 (225.311,5%) -3,1-1,3
HSX230.031,4 +230.027,2 (5.476.838,1%) 3,210,0
HSX8.847,6 +8.828,3 (45.861,4%) 0,313,2
HSX8.847,8 +8.802,9 (19.605,6%) 2,05,8
HSX831.651,9 +831.641,9 (8.316.419,3%) -0,5-8,6

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược