IMP

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-13/11/2018
Giá tham chiếu 50,4
Giá mở cửa 79.626,8
Giá cao nhất 707.789,3
Giá thấp nhất 8.847,9
Giá đóng cửa 70.779,4
Khối lượng 140
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
70.779,4
 +70.729,0 (140.335,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/11/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 100.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,67
P/E cơ bản: 7,53
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 43,89
Hệ số beta: 0,19
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 16.405.810
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 577,48
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 800,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX35,3 -0,7 (-1,9%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -16,6 (-100,0%) 4,34,0
HNX13,3 0,0 (0,0%) 3,94,8
HSX371.589,2 +371.579,2 (3.715.792,2%) 2,25,1
UPCOM11,9 +1,5 (14,4%) 3,63,2
HSX610.468,7 +610.384,0 (720.642,3%) 7,410,1
HNX41,5 -0,5 (-1,2%) 3,16,6
HSX77,0 0,0 (0,0%) 5,75,2
UPCOM0,0 -14,5 (-100,0%) 2,82,3
HSX70.779,4 +70.729,0 (140.335,3%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược