IVS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:24-13/11/2018
Giá tham chiếu 12,5
Giá mở cửa 12,8
Giá cao nhất 12,8
Giá thấp nhất 12,8
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 150.000
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 195,31(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
12,8
 +0,3 (2,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 01/08/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 10.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,07
P/E cơ bản: 68,45
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,12
Hệ số beta: 1,25
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 16.100.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 82,11
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,4 +8.844,1 (265.587,4%) 0,416,8
HSX283.115,6 +283.108,4 (3.937.529,9%) -2,1-1,3
HNX2,9 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX88.473,7 +88.462,5 (789.843,8%) -0,4-11,6
HNX12,4 -0,4 (-3,1%) 0,619,1
HSX460.062,8 +460.051,9 (4.220.659,8%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX822.805,1 +822.748,6 (1.456.192,1%) 2,68,1
HNX12,8 +0,3 (2,4%) 0,168,5
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược