OCH

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-23/01/2019
Giá tham chiếu 5,4
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 195,99(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
5,4
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 01/10/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 30.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,12
P/E cơ bản: 14,32
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,25
Hệ số beta: 0,24
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 100.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 1.610,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 572,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 150,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 112,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -11,3 (-100,0%) 0,00,0
UPCOM0,0 -3,1 (-100,0%) -0,2-16,1
UPCOM0,0 -9,6 (-100,0%) 0,40,0
HNX0,0 -5,4 (-100,0%) 1,114,3
HNX0,0 -68,0 (-100,0%) 5,910,6
UPCOM0,0 -9,1 (-100,0%) 0,516,4
HSX318.505,2 +318.484,4 (1.534.864,7%) 0,323,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược