OGC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-13/11/2018
Giá tham chiếu 3,1
Giá mở cửa 70.778,9
Giá cao nhất 831.651,9
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 123.863,1
Khối lượng 11.400
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
123.863,1
 +123.860,0 (3.969.870,2%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 04/05/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 30.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,42
P/E cơ bản: 27,37
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,13
Hệ số beta: 1,88
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 300.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 3.480,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 3.126,67 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.927,73 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.638,57 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 3.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX123.863,1 +123.860,0 (3.969.870,2%) 0,427,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược