PCT

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Cửu Long (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-23/01/2019
Giá tham chiếu 9,5
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 95,16(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
9,5
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 12/09/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 7.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,35
P/E cơ bản: 8,52
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,37
Hệ số beta: 0,63
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 23.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 69,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX34,7 0,0 (0,0%) 1,84,3
HNX1,6 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX11,2 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX15,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX442.368,1 +442.363,2 (9.046.281,4%) 0,310,7
HNX0,0 -9,5 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -43,4 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -11,7 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -13,5 (-100,0%) 1,77,4
UPCOM5,3 -0,4 (-7,0%) -0,7-8,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược