PCT

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Cửu Long (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:24-13/11/2018
Giá tham chiếu 7,3
Giá mở cửa 7,3
Giá cao nhất 7,3
Giá thấp nhất 7,3
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 4.300
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 95,16(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
7,3
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 12/09/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 7.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,35
P/E cơ bản: 8,52
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,37
Hệ số beta: 0,63
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 23.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 69,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -32,7 (-100,0%) 1,84,3
HNX1,7 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX11,8 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX15,8 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX176.947,3 +176.941,8 (3.246.638,5%) 0,310,7
UPCOM0,0 -40,0 (-100,0%) 10,40,0
HNX7,3 0,0 (0,0%) 0,48,5
HNX0,0 -40,6 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -13,0 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -13,5 (-100,0%) 1,77,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược