SHB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-23/01/2019
Giá tham chiếu 7,0
Giá mở cửa 7,0
Giá cao nhất 7,2
Giá thấp nhất 7,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 2.124.887
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 56,11(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
7,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 14/04/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -2,05
P/E cơ bản: -3,27
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 9,39
Hệ số beta: 1,49
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 886.083.361
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 5.936,76
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 787,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 4.995,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX29,0 -0,1 (-0,3%) 2,67,0
HSX88.473,9 +88.441,2 (270.049,4%) 2,20,0
HSX185.794,8 +185.775,2 (950.256,8%) 2,59,0
HSX530.841,8 +530.825,8 (3.317.661,0%) 2,36,9
HSX734.331,2 +734.301,1 (2.439.538,5%) 2,10,0
UPCOM10,8 -0,2 (-1,8%) 1,30,0
HSX8.847,6 +8.827,0 (42.849,4%) 3,24,3
HNX8,2 -0,1 (-1,2%) 0,415,0
HNX7,1 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX35.389,6 +35.377,8 (301.087,7%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược