STC

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ Chí Minh (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-23/01/2019
Giá tham chiếu 18,0
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 90,60(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
18,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 27/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 88.900  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,36
P/E cơ bản: 3,64
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 17,03
Hệ số beta: -0,01
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 5.381.030
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 46,28
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 12,80 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 9,60 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -17,0 (-100,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,5 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -23,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -50,1 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -17,5 (-100,0%) 2,83,6
HNX0,0 -15,5 (-100,0%) 3,43,2
HNX1,9 0,0 (0,0%) -0,1-36,0
HNX10,9 +0,1 (0,9%) 2,63,1
HNX0,0 -18,5 (-100,0%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược