TIP

Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-13/11/2018
Giá tham chiếu 14,8
Giá mở cửa 79.626,4
Giá cao nhất 88.473,8
Giá thấp nhất 8.847,5
Giá đóng cửa 17.694,9
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại NaN(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
17.694,9
 +17.680,1 (119.459,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 04/12/2012
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,07
P/E cơ bản: 0,00
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 19,91
Hệ số beta: 0,00
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 0
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 0,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.
TIN TỨC - SỰ KIỆN

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX17,0 -0,5 (-2,9%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -24,5 (-100,0%) 1,97,2
HSX247.726,2 +247.714,5 (2.117.217,9%) 2,04,3
HSX778.567,7 +778.564,5 (24.330.140,9%) 0,311,7
HSX53.084,2 +53.081,6 (2.026.013,7%) 0,232,7
HNX30,0 0,0 (0,0%) 2,43,5
HNX0,0 -13,5 (-100,0%) 10,01,1
HSX247.726,8 +247.658,8 (364.204,1%) 3,44,9
HSX0,1 -14,1 (-99,0%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược