TPC

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-13/11/2018
Giá tham chiếu 11,7
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 11,7
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
11,7
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 28/11/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 70.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,47
P/E cơ bản: 6,35
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 15,12
Hệ số beta: 0,68
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 21.268.956
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 197,80
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 350,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 35,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 26,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX265.420,9 +265.406,3 (1.817.851,6%) 5,42,7
HSX9,2 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX530.841,7 +530.835,2 (8.217.263,2%) 1,86,3
HSX575.078,7 +575.045,5 (1.729.460,1%) 16,23,2
HSX10,4 0,0 (0,0%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -2,1 (-100,0%) 0,56,4
HSX557.384,0 +557.351,4 (1.709.666,9%) 6,36,0
HSX327.352,6 +327.324,0 (1.144.489,6%) 9,23,4
HSX12,6 0,0 (0,0%) 2,26,0
HSX8.847,5 +8.836,5 (80.331,6%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược