VNM

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-13/11/2018
Giá tham chiếu 117,0
Giá mở cửa 44.238,0
Giá cao nhất 840.500,4
Giá thấp nhất 1,2
Giá đóng cửa 61.932,7
Khối lượng 2.700
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
61.932,7
 +61.815,7 (52.833,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 19/01/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 53.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 6,25
P/E cơ bản: 15,99
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 16,81
Hệ số beta: 0,90
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 833.525.676
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 83.352,57
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.
TIN TỨC - SỰ KIỆN

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 20.560,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 4.300,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.586,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.834,9 (70.397,9%) 3,95,2
HSX17.695,5 +17.623,5 (24.477,0%) 1,99,7
HNX0,0 -25,0 (-100,0%) 5,14,5
HNX27,8 -0,2 (-0,7%) 6,83,1
HNX0,0 -110,0 (-100,0%) 2,55,9
HNX3,3 0,0 (0,0%) 0,149,0
UPCOM10,2 -1,8 (-15,0%) -1,4-11,3
HSX79.626,5 +79.600,9 (310.334,7%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX14,1 -1,4 (-9,0%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược