VOS

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-13/11/2018
Giá tham chiếu 1,6
Giá mở cửa 106.168,3
Giá cao nhất 831.651,9
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 743.178,3
Khối lượng 320
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
743.178,3
 +743.176,7 (47.036.498,1%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 08/09/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 18.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,58
P/E cơ bản: -4,17
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 9,49
Hệ số beta: 0,63
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 138.110.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 331,46
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.340,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 157,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 128,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) -3,2-0,4
HSX619.315,3 +619.301,7 (4.553.689,3%) 1,45,3
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,72,3
HSX221.184,1 +221.171,3 (1.727.901,0%) 1,65,1
HSX221.184,2 +221.167,2 (1.304.821,4%) 0,68,1
HSX26.542,4 +26.515,8 (99.683,3%) 4,24,1
UPCOM11,0 0,0 (0,0%) -1,6-2,2
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,6-6,0
UPCOM13,9 -0,1 (-0,7%) 0,74,6
UPCOM17,1 +2,2 (14,8%) 0,235,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược